maandag 22 maart 2021


 

DE AANKOOP VAN MATRASSEN EN DEKENS

 
Een Zendingscommissie van een Protestantse gemeente stelt de vrijwillige bijdrage 2021 ter beschikking van de Stichting Project Voice. Een geweldige daad. Aan het bestuur in Uganda werd de vraag voorgelegd wat als project aan de Zendingscommissie voor te leggen. Heel nadrukkelijk werd gekozen voor de aankoop van 300 matrassen en 300 dekens. Voor onze vrouwen en kinderen zijn de slaapomstandigheden heel slecht. Ze slapen op plastic zakken, oude vodden, dozen, graszakken, gebroken houten delen, oude fietsbanden en wat er verder maar is te vinden. Het bestuur in Uganda heeft duidelijk gekozen voor dit project. Ze zullen dan veel lekkerder slapen. De totale kosten zullen € 13.740,00 bedragen. Wat triest als je bijvoorbeeld naar de onderstaande foto kijkt. We vragen u heel vriendelijk samen met ons de aankoop van de matrassen en dekens mogelijk te maken.

Begin september 2021 zijn er 150 matrassen en dekens gekocht en uitgereikt.Daarvoor was het benodigde geld beschikbaar. De vrouwen waren in tranen van vreugde. Dus nu nog 150 matrassen en dekens. Daarvoor is nog € 5.000,00 nodig. Helpt u mee? Ze zullen u in Uganda zeer dankbaar zijn.